Yazılım Geliştirme

Yazılım Geliştirme ve Sürdürülebilir Marka Yönetimi

Yönetim Danışmanlığı

 

Dünya her gün artan bir hızla değişmeye devam ediyor; teknoloji, müşterilerin algısı, piyasalarda ki dengeler her şey hızla değişiyor. İnsanlar ve işletmeler tüm bu değişime ayak uydurmak ve sahip oldukları konfor alanını ve var oluşlarını sürdürebilmek için değişime ayak uydurmaları hatta dönüşmeleri gerekiyor.

Bir kuruluşun kendisini yeniden yapılandırması her zaman zorlu bir süreç olmuştur. Araştırmalar ise çok az sayıda şirketin dönüşüm çalışmaları ile hedeflerine ulaşmakta başarılı olabildiklerini gösteriyor.

Ana sebep, bir kuruluşun yapısı, insanları ve stratejileri arasında bir uyum oluşturma konusundaki yetersizliğidir. Gerçek değişim insanlarla ilgilidir. Tüm çalışanların, onlar için yeni bir stratejinin ne anlama geldiğini anlamaları gereklidir. Yeni stratejik hedeflerin kazandıracaklarından ilham almak. Bunu sağlama alışkanlıklarını ve davranışlarını değiştirmeye istekli olmak ve bunun gerçekleşmesi için kendini yetenekli hissetmek, şirketin belirlediği stratejik hedefine ulaşmasının kilit anahtarıdır.

Selin Yıldırım Stratejik Danışmanlık olarak, işlerini dönüştürmek isteyen kuruluşlara uçtan uca destek veriyoruz. Hem organizasyonun somut unsurlarını - insan, yapı ve süreç - hem de maddi olmayan unsurları - motivasyonları, ilişkileri ve kültürü hizalayarak, stratejilerini operasyonel hale getirebilecekleri dönüşüme yardımcı oluyoruz.

Yönetim Danışmanlığımız ile şirketinize, gelişen pazarları tahmin edip doğru zamanda doğru adımları atmanıza, kriz anlarını fırsata çevirebilmenize, gerçek davranışsal ve örgütsel değişimi yönlendirmenize ve buna bağlı kalarak sürdürülebilir markaya sahip olmanıza ve büyümenize olanak sağlıyoruz.